Cookie Consent by Free Privacy Policy website

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Aktuality


7.9.2023

  Pondělí 4. září přivítalo školní rok 2023-24.  Je jisté, že nejvíce se těšili budoucí prvňáčci – na novou školu, paní učitelku, kamarády. Letos se k nim připojily také naše nejmladší děti z přípravné třídy, kterou letos otevíráme úplně poprvé. Tito žáčci zasedli do učebny s úplně novým nábytkem, pomůckami i koutkem určeným ke hrám a odpočinku.

29.6.2023

Středeční odpoledne v kinosále Společenského domu Sušil patřilo našim nejstarším. Vždyť jejich devět let základní školní docházky právě končí. Nastal čas se rozloučit. Především s učiteli, s kamarády a spolužáky, s dětstvím. Každé naposled skrývá něco smutku, nostalgie i dojetí, ale možná o to víc naděje, příslibů a očekávání, co všechno přinese nejbližší budoucnost.

27.6.2023

Poslední den výuky si naši žáci 5. ročníku užili v sedlech svých kol. Postupně se ve 4 lekcích seznamovali s teorií i praxí jízdy na kolech v Bystřici pod Hostýnem a jeho blízkém okolí. Žáci si pod vedením odborníků z praxe a ve spolupráci s našimi pedagogy užili zábavné dopoledne a podle ankety se i mnohé nové naučili.Postupně si vyzkoušeli své dovednosti při jízdě terénem  po rovince,  do kopce a následně i techniku sjíždění z kopce dolů. Pomocí aplikací si ověřili své nabyté znalosti v oblasti orientace na křižovatkách a v dopravním značení. Za dohledu strážníků městské policie si projeli frekventované ulice v nejbližším okolí školy a neopomněli prověřit nájezd, průjezd a výjezd z cyklostezek. V neposlední řadě se žáci naučili základy údržby kola – zalepit a nafouknout duši/pneumatiku, zkontrolovat brzdy a další nezbytnosti.

11.6.2023

Je to už pěkná řádka let, co se na naší škole poprvé soutěžilo v mluveném projevu. Tato květnová tradice odkazuje k historickým kořenům největšího svátku athénského řečníka Démosthéna, který měl vadu řeči. Tu však přemohl vůlí a usilovným cvičením. Zajímavostí byla jeho slabina, po celý život nedokázal improvizovat, neuměl mluvit bez přípravy. Soutěže se zúčastnili žáci druhého stupně a jejich výkony byly hodnoceny podle předem stanovených kritérií odbornou porotou stanovenou z řad učitelů. Malí i velcí řečníci předvedli své monology na tématech, která si sami zvolili. Mohli jsme společně nahlédnout do světa moderní gymnastiky a pevných zásad karate, s úsměvem na tvářích jsme prožili napínavé i zábavné cestovatelské zážitky a ponořili jsme se do historie, která mrazila a přiměla nás k zamyšlení. Úspěšní řečníci byli oceněni, dokonce byla předána i speciální cena za mimořádný výkon.Závěrem slovy Démosthéna: „Buď rozhodný a odvážný změnit to, co se změnit dá.“

Všechny aktuality

Náš Facebook


Vize naší školy


ZŠ Bratrství Čechů a Slováků je školou, která rozvíjí kreativitu, logické myšlení a vzájemné porozumění. 

Využíváním aktuálních poznatků a nových metod usilujeme o zlepšování vzdělávání. Rozvíjíme talentové předpoklady a silné stránky žáků, aby v budoucím životě našli co nejlepší uplatnění. Změny vnímáme jako podněty k neustálému rozvoji a k posilování důležité schopnosti se přizpůsobovat. Ekologické principy a trvalá udržitelnost jsou pro nás výzvou, jak ještě lépe hospodařit. ZŠ Bratrství působí v oblasti Podhostýnska a je otevřená všem žákům regionu.


Číst více

Partneři