Cookie Consent by Free Privacy Policy website

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Aktuality


13.5.2024

  Druhý květnový pátek proběhl dlouho očekávaný 6. školní ples, kterým žáci 9. ročníku slavnostně zakončili kurz společenské výchovy a tance.Atmosféra byla napjatá očekáváním. S prvními ladnými krůčky úvodní polonézy se všechny oči v sále upřely na mladé tanečníky.Hodiny pilných tréninků, úsilí a odhodlání byly patrné v ukázkách jednotlivých tanců, které nám představili pod vedením tanečního mistra  Igora Henzélyho. Deváťáci tak oficiálně “vtancovali” do společenského světa s grácií a elegancí.

8.5.2024

V pondělí 22. dubna jsme na naší škole již tradičně oslavili Den Země.  I když nás počasí tentokrát dost zkoušelo, do spousty aktivit se zapojili žáci 1. i 2. stupně. V teplém zimním oblečení vyrazili ven s pracovními listy mimo školu a řešili zapeklité úkoly z přírodopisu, zeměpisu, chemie nebo přírodovědy, zaměřili se na hospodaření s odpady či ekologii v dopravě. Již tradičně proběhly i exkurze na skládku komunálního odpadu, k větrné elektrárně nebo do čistírny odpadních vod. 

17.4.2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25 probíhal ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 13 do 17 hodin v prostorách 1. stupně.   Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

26.3.2024

Tuto skutečnost si připomněli žáci 1. stupně v souvislosti se Světovým dnem vody, který připadá na 22. března. Proměnili se na vědce, kteří zkoumali vodu ze všech možných úhlů, zopakovali si podoby vody a koloběh vody v přírodě, význam vody nejen pro vodní živočichy. Uvědomili si, že i když mají vody dostatek, ne všude tomu tak na Zemi je a že je potřeba o vodu pečovat a při běžných činnostech jí šetřit.  

Všechny aktuality

Náš Facebook


Vize naší školy


ZŠ Bratrství Čechů a Slováků je školou, která rozvíjí kreativitu, logické myšlení a vzájemné porozumění. 

Využíváním aktuálních poznatků a nových metod usilujeme o zlepšování vzdělávání. Rozvíjíme talentové předpoklady a silné stránky žáků, aby v budoucím životě našli co nejlepší uplatnění. Změny vnímáme jako podněty k neustálému rozvoji a k posilování důležité schopnosti se přizpůsobovat. Ekologické principy a trvalá udržitelnost jsou pro nás výzvou, jak ještě lépe hospodařit. ZŠ Bratrství působí v oblasti Podhostýnska a je otevřená všem žákům regionu.


Číst více

Partneři