Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Akreditace rok 1

eu_flag_co_funded_1024x293.jpg (JPG 1024x293px )

 

Akreditaci Erasmus + jsme získali jako jedna z 27 škol v ČR. Akreditace je platná do roku 2027 a je schválená na základě cílů, které jsme pro akreditované období pro naši školu nastavili. Každý rok se žádá o grant dle specifikace aktivit vždy na následujících 14 měsíců.

Pro první akreditační období (od 1. září 2021 do 30. října 2022) jsme získali grant v maximální částce 53 070 EUR.

 

Pro naši školu jsme pro akreditační období stanovili tyto cíle:

Cíl číslo 1

Plynulé pokračování výuky s četným zařazováním CLIL metodologií, možnost otvírat další následné ročníky s tímto typem výuky. V současné době máme první čtyři ročníky, které se metodou CLIL vzdělávají. Pro plynulé a kvalitní zajištění výuky CLIL je nutné mít dostatek jazykově vybavených učitelů. V současné době se jedná hlavně o učitele prvního stupně. Klademe také důraz na vzdělávání učitelů stupně druhého, aby se žáci s příchodem na druhý stupeň i nadále vzdělávali touto pro nás prioritní metodologií výuky. Rovněž odbornost pro výuku metodou CLIL je velmi důležitá. Potřebujeme vzdělávat učitele s co nejširší škálou aprobací, což se nám jeví jako nejvýhodnější pro pokračování CLILové výuky tak, aby se žáci setkali s angličtinou v nejrůznějších předmětech a tím obohacovali svou odbornou slovní zásobu, na kterou v hodinách anglického jazyk není dostatek prostoru. Cílovým stavem k roku 2026 vidíme kompletní pokrytí obou stupňů naší školy kvalitním a častým využitím metody CLIL ve výuce.

 

Cíl číslo 2

Prohlubovat pravidelnou spolupráci s partnerskou školou v německém Salzkottenu a portugalském Seixalu a rozšiřovat tím rozvoj interkulturních kompetencí pracovníků i žáků naší školy. Účastníci projektu, kteří aktivně spolupracují s partnerskými školami neustále zvyšují úroveň svých jazykových dovedností, získávají zkušenosti s použitím cizího jazyka v běžných životních situacích, které pak dále mohou využít pro své žáky ve svém předmětu v jednoduchých aktivitách. Získávají také větší jistotu v mluvené a psané formě anglického jazyka, čímž si usnadní samotnou jeho aplikaci do výuky. Přidanou hodnotou jsou pak nově nabyté vědomosti a dovednosti CLILových aktivit, sdílení zkušeností s ostatními učiteli stejně či podobně jazykově vybavenými. V současnosti nabízíme i my svou výuku jako hostitelskou pro zahraniční projekty Erasmus+. Cílem je vyjíždět a uskutečňovat výměnné pobyty v Salzkottenu 1x za dva roky v rozsahu jeden týden v ČR a jeden týden v Německu.

 

Cíl číslo 3

Rozšířit povědomí a dovednosti s CLILovou výukou mezi ostatní členy pedagogického sboru a naplňovat tím cíl rozvoje kolegiální podpory. Jednotliví učitelé si budou navzájem prospěšní a budou se obohacovat o dovednosti ve svém oboru výuky. Tandemová výuka učitele schopného učit CLILovou metodou a učitele s odbornou aprobací se nám jeví jako nejpřirozenější a zároveň nejpřínosnější aktivitou pro kolegiální podporu a rozšíření povědomí o CLILovém vyučování mezi většinu členů pedagogického sboru.

 

Financování projektu je ze 100 % zajištěno prostředky EU, přičemž 80 % podpory jsme již obdrželi, zbývacích 20 % bude poukázáno škole po doložení závěrečné zprávy projektu v prosinci 2022.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

 Navigace