Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

30.5.2023

    Day 1        Wednesday, 17 May Den 1         středa 17. května 62 children and 4 teachers arrived at the school to start their British adventure. Kids accompanied by their parents, lots of suitcases and bags, final hugs, kisses and goodbye to the families.  We got on the coach and drove to Rozvadov where the guide Honza joined our group. We made our way to Calais via Germany, Belgium and France.

29.5.2023

kabinet anglického jazyka vyhlašuje soutěž o tablet pro žáky, kteří vycestovali na vzdělávací exkurzi do Londýna. Podmínkou účasti v soutěži je splnění 3 úkolů (viz příloha) a jejich odevzdání v digitální podobě prostřednictvím aplikace OneDrive v termínu do 8.6.2023. Všechny odevzdané práce splňující zadaná kritéria budou zařazeny do slosování o tablet značky Alcatel, které se uskuteční v pondělí 12.6.2023.

16.5.2023

Pomyslnou třešinkou na dortu závěru minulého týdne byl 5. školní ples, jehož hlavním posláním bylo slavnostní zakončení kurzu společenské výchovy a tance žáků 9. ročníku.

15.5.2023

Ani na letošní celosvětový svátek naší planety školáci z Bratrství nezapomněli. Cílem naučně zábavných programů bylo především zamyšlení každého z nás, jak se k přírodě, která nás obklopuje a bez níž nelze žít, chováme, zda jí rozumíme a dokážeme ji vnímat a chránit.  

4.4.2023

Ve spolupráci s Městem Bystřice pod Hostýnem otevíráme od 1. září 2023 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.V přípravné třídě bude maximálně 15 dětí, kde se budou hravou formou připravovat na start školní docházky v prostředí naší školy.Žádost do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení můžete podávat do 15. června 2023.Bližší informace vám podá ředitelka školy na tel.: 573380 782, e-mail: vasalovska@zsbrat.cz

16.3.2023

V minulých měsících žáci postupovali po jednotlivých dílcích čtenářské výzvy a měli možnost poskládat si své vlastní puzzle. Unikli tak na řádky, které propůjčují vstup do jiného světa, života i myšlení.

24.2.2023

Ve středu 22. února naše škola uspořádala okresní kolo Zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určena pro všechny žáky a studenty, kteří se zajímají o přírodu a svět kolem nás. Baví je zeměpis, sledují dění ve světě i kolem sebe. Testové otázky prověřují teoretické geografické znalosti a jejich využití v praxi. Důležitá je také orientace na mapě, dovednost práce s textem a čtení s porozuměním. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, od 6. tříd základních škol až po maturitní ročníky studentů středních škol z oblasti Kroměřížska. Své znalosti a dovednosti si poměřilo celkem 104 studentů ze 12 škol, což svědčí o tom, že tato soutěž neztrácí na popularitě.

31.1.2023

Poslední lednový den se žáci naší školy učili jinak. Osmáci a deváťáci připravovali v jednotlivých předmětech pod vedením pedagogů vědomostní aktivity pro mladší spolužáky 6. a 7. ročníku, kteří utvořili týmy a plnili úkoly na 24 stanovištích v prostorách školy.Na závěr jsme vyhodnotili splněné aktivity a radovali se z pololetního vysvědčení.Pojďte se s námi podívat, jak jsme si dopoledne užili.

18.1.2023

Žáci naší školní družiny dnes odpoledne zhlédli ve Slavkově pod Hostýnem pohádku Tři oříšky pro Popelku. V režii učitelů si děti slavkovské základní školy zahrály hlavní i vedlejší role pohádkových postav. Hlediště naplněné našimi žáky ocenilo mladé slavkovské herce potleskem a medailemi symbolizujícími „Cenu Thálie“.

26.12.2022

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok. Rodičům děkujeme za podporu školy na vánočním jarmarku a finanční příspěvek  9 566,- Kč, který jsme předali klubu rodičů.

8.12.2022

V rámci projektu Erasmus + se žáci třetích a čtvrtých tříd zúčastnili anglicko- českého divadla plného humoru, písniček a samozřejmě angličtiny. Pohádka o putování malého zajíčka, kterého provází touha se proslavit a něco velkého dokázat. Neposlechne otcovu tady, že zajíčci mají chodit po chodníčcích jako lidé, oklame vránu i psy, okrade loupežníky.

5.12.2022

Mikulášské nadílky se ujali žáci devátého ročníku.  Sečetli hříchy i dobré skutky nejmenších dětí ve školce a svých mladších spolužáků. Za písničku či básničku je obdarovali perníčky, které vlastnoručně s láskou upekli. S koledou a valašským pásmem se vydali vykouzlit úsměvy do nedalekého domova pro seniory.

1.12.2022

 Pod ztemnělou noční oblohou převzala vládu první hvězda…

14.11.2022

V měsících říjnu a listopadu se naše škola účastní celostátního testování tělesné zdatnosti žáků. Žáci 3. až 7. ročníku plní 4 testy (sed - leh, skok z místa, člunkový běh, vytrvalostní člunkový běh). Jejich výsledky budou součástí srovnávací studie celé ČR a rovněž tyto výkony budou porovnány s výkony získanými před 30 lety.Tyto výsledky mají rovněž motivovat žáky k sportovním aktivitám ve škole i v osobním životě.

2.11.2022

Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s oběma bystřickými školami pořádá ve středu 16. listopadu 2022 od 14.30 do 17 hodin ve Společenském domě Sušil PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL. Přehlídka je určena pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče.

19.10.2022

Areál FK Bystřice pod Hostýnem v úterý 18. října přivítal žáky a studenty Zlínského kraje v krajském kole přespolního běhu. Dopoledne sportovci obíhali tratě v délkách od 1,5 do 5 km. Vítězové jednotlivých kategorii postupují do celorepublikového kola, které se koná 25. října 2022 ve Ždáru nad Sázavou. Gratulujeme postupujícím a přejeme hodně úspěchů v této běžecké soutěži.Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu této soutěže.

9.10.2022

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhlo v areálu bystřického fotbalového hřiště a jeho okolí okresní kolo v přespolním běhu šestičlenných družstev ze základních a středních škol Kroměřížska. Sluneční paprsky se nenechaly dlouho přemlouvat a na tratě v délkách od 1,5 do 4 km se postupně vydávaly poměřit síly týmy chlapců a dívek v šesti kategoriích. V krosové soutěži se zadařilo hned dvěma domácím týmům mladších a starších dívek, kterým díky postupovému druhému místu budeme fandit v krajském kole této soutěže, a to již 18. října 2022. Všem organizátorům soutěže, fandícímu publiku i soutěžícím děkujeme za hezky podzimně vybarvenou sportovní událost.

3.10.2022

V Evropě se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Jazykovou roznanitost "starého kontinentu" připomíná 26. září Evropský den jazyků - European Day of Languages. 

27.9.2022

V uplynulém týdnu navštívili naši žáci v rámci výuky praktických činností a školní družiny BYSTŘICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ. Pod rukama talentovaných žáků SŠNO vznikal  betlém z lipového dřeva, který bude vystaven na nedalekém Hostýně.

23.9.2022

Přicházející podzim jsme oslavili úklidem kolem naší školy. Tak jako v loňském roce jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko. S žáky 5.B, 6.B, 7.C a 9.C třídy jsme postupně v hodinách pracovních činností uklidili od odpadků nejen okolí školy, ale také přilehlé sídliště, lesopark Zahajené a lokalitu Zábřeh.

18.9.2022

I naše škola byla pozvána k  prezentaci našich projektů v rámci akreditace  Erasmus+ na tento  mezinárodní seminář  “Stepping up foreign language learning and teaching”. 

6.9.2022

Přechod na novou školu je vždy změnou, která v žácích vyvolává obavy. Jaká bude moje nová třída? A jaká bude paní učitelka? Čekají mne nové předměty, tváře i vrstevníci – ke všemu velká škola. K lepší adaptaci na druhý stupeň vedou naše adaptační dny. Žáci se v nich formou příjemných zábavných a zážitkových aktivit seznámí s novými spolužáky a s paní třídní učitelkou.       Naše adaptační dny probíhaly v pondělí a úterý a byly plné různorodých technik. Spolu s naší školní psycholožkou, PhDr. Klárou Janečkovou, se zapojili do aktivit nejprve žáci 6. B. Začali kreativně, tvorbou vizitky pro novou paní třídní učitelku Ing. Jitku Vašinovou. Vizitky členové třídy uplatnili při představování spolužáků. Následovaly pohybové aktivity. Hned následující den se zapojila třída  6. C s paní třídní učitelkou Mgr. Ivou Zapletalovou. Po vzájemném představení se soutěžilo v aktivitě „Semafor“, kdy žáci psali vše, co se v naší škole může, a vše, co se nesmí. Šest skupin pak hodnotilo originalitu, přesnost a preciznost splněného úkolu pomocí modrých a žlutých karet. Následovala tvorba erbu každého žáka, který je odrazem jeho zájmů i schopností. Obě třídy měly společnou aktivitu „Strom přání a obav“. Každá se chopila úkolu po svém. V 6. B nám vyrostl velký strom, doslova obr, zatímco v 6. C jsme měli hned dva menší košaté stromy – jeden na přání, druhý na obavy. Jako včelky v úlu žáci pilně obkreslovali ruce a lepili na pravou stranu svá přání, na levou své obavy. 

25.8.2022

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 hodin uvítáním žáků ve třídách (očekávaný konec do 8.30–9.00 hodin.) Žáci mají v tento den odhlášeny obědy, pokud oběd chcete, je nutno si ho přihlásit. Jídelna bude v provozu od 8.30 do 11.30 hodin. Provoz školní družiny od 6.00 do 14.00 hodin.

25.8.2022

K tomu, aby nám učení šlo pěkně od ruky, je potřeba pořídit si tyto školní potřeby: aktovku

20.6.2022

Páteční dopoledne žáci naší školy slavili Mezinárodní den dětí. Pečlivě připravený program vytvořila žákovská rada.

30.5.2022

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám poděkovat za sponzorské dary na účet Klubu rodičů a za ceny do tomboly, která byla součástí školního plesu. Výtěžek školního plesu bude využit na výstavbu hřiště v prostoru zahrady na 1. stupni.

21.5.2022

Základní vzdělávání se uskutečňuje v základní škole a je určeno pro děti od 6 let. Povinná školní docházka trvá 9 školních roků. Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016. Starší žáci budou zařazeni do ročníku zpravidla podle věku a bude využit individuální přístup pro postupnou integraci do vzdělávání.