Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

13.5.2024

  Druhý květnový pátek proběhl dlouho očekávaný 6. školní ples, kterým žáci 9. ročníku slavnostně zakončili kurz společenské výchovy a tance.Atmosféra byla napjatá očekáváním. S prvními ladnými krůčky úvodní polonézy se všechny oči v sále upřely na mladé tanečníky.Hodiny pilných tréninků, úsilí a odhodlání byly patrné v ukázkách jednotlivých tanců, které nám představili pod vedením tanečního mistra  Igora Henzélyho. Deváťáci tak oficiálně “vtancovali” do společenského světa s grácií a elegancí.

8.5.2024

V pondělí 22. dubna jsme na naší škole již tradičně oslavili Den Země.  I když nás počasí tentokrát dost zkoušelo, do spousty aktivit se zapojili žáci 1. i 2. stupně. V teplém zimním oblečení vyrazili ven s pracovními listy mimo školu a řešili zapeklité úkoly z přírodopisu, zeměpisu, chemie nebo přírodovědy, zaměřili se na hospodaření s odpady či ekologii v dopravě. Již tradičně proběhly i exkurze na skládku komunálního odpadu, k větrné elektrárně nebo do čistírny odpadních vod. 

17.4.2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25 probíhal ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 13 do 17 hodin v prostorách 1. stupně.   Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

26.3.2024

Tuto skutečnost si připomněli žáci 1. stupně v souvislosti se Světovým dnem vody, který připadá na 22. března. Proměnili se na vědce, kteří zkoumali vodu ze všech možných úhlů, zopakovali si podoby vody a koloběh vody v přírodě, význam vody nejen pro vodní živočichy. Uvědomili si, že i když mají vody dostatek, ne všude tomu tak na Zemi je a že je potřeba o vodu pečovat a při běžných činnostech jí šetřit.  

5.2.2024

Již druhým rokem nabízíme rodičům přípravnout třídu. V přípravné třídě bude maximálně 15 dětí a budou se hravou formou připravovat na start školní docházky. Vzdělávání probíhá ve třídě od 7.45 do 11.25 hodin s možností využití každodenní docházky do školní družiny od 6 do 16 hodin. Podmínky přijetí a další informace naleznete v přiloženém informačním letáku.

21.1.2024

Každoročně v lednu se žáci naší školy účastní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Letos ve školním kole všichni soutěžící nejprve mluvili k tématu, které si vylosovali, a potom odpovídali na otázky komise.

19.1.2024

Způsob podání přihlášek a další informace naleznete podrobně zde   Při volbě střední školy přihlížíme k: – zájmu a schopností žáka– počtu přijímaných uchazečů– kritérií přijímacího řízení

22.12.2023

Krásné vánoční svátkya v novém roce 2024 štěstí, zdraví a pohodupřejí žáci a zaměstnanci školy

21.12.2023

 Ve čtvrtek 21. prosince žáci slavkovské školy předvedli muzikál O dvanácti měsíčkách pro naše žáky. Představitelé v hlavních rolích byli k nerozeznání od filmových postav z pohádky Tři bratři. Vynikající výkony podkreslily profesionálně ztvárněné kulisy a kostýmy. Poděkování patří pedagogickému sboru MŠ a ZŠ Slavkov s paní ředitelkou Mgr. Hanou Revajovou. Vystoupení žáci odehráli dvakrát po sobě. Na oplátku jim naši třeťáci zahráli muzikálovou minipohádku O Červené karkulce.

17.12.2023

Adventní čas u nás plynul nejen ve znamení příprav na Vánoce, ale především ve znamení spolupráce s naší partnerskou školou Infanta Leonor ze Španělska. Devět žáků této sevillské školy u nás strávilo týden plný aktivit ve škole, navštívili Valašskou dědinu v Rožnově pod Radhoštěm i vánoční trhy v Kroměříži. S největším úspěchem se setkalo bobování na Hostýně, kde všechny španělské děti poprvé v životě viděly a na vlastní kůži pocítily sníh. 

6.12.2023

Úderem šestnácté hodiny jsme společně odpočítali rozsvícení školního vánočního stromečku, pod nímž jsme zazpívali pásmo koled a naladili se tak na adventní čas.

6.12.2023

Kde se vzal, tu se vzal,  Mikuláš pod okny stál, v ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku, z bílých vousů teplý šál takhle, děti, vypadal!

28.11.2023

Ing. Tomáš Jalůvka zpracoval studii školní zahrady pro využití školními třídami a školní družinou. Studie byla zaslána zřizovateli k přípravě projektu a realizaci. Realizace bude rozfázována vzhledem k finanční náročnosti do 2 let. Klub rodičů se bude spolupodílet na realizaci hřiště na fotbal a herních prvků.

26.10.2023

Po celý týden určený EU k šestidenním oslavám probíhal v naší škole zajímavý program pro žáky prvního stupně, který připravili jejich spolužáci druhého stupně – tématy byly Evropské země, jejich tradice, vlajky. Všemi workshopy také prolínala angličtina, na výuku které získala naše škola akreditaci Erasmus+ jako jedna z prvních škol v ČR již v roce 2021. 

17.10.2023

Online prostor je nedílnou součástí dnešního světa. Mnozí z nás si již nedovedou představit svůj život bez užívání internetu a mobilních telefonu. Žáci 6. a 7. ročníků naší školy měli možnost účastnit se setkání s odborníky projektu E- bezpečí.

15.10.2023

V posledním týdnu měsíce září jsme si se žáky 8. a 9. ročníku připomněli Evropský den jazyků a to prostřednictvím soutěže v luštění anglických křížovek. EDJ je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se od roku 2001 vždy 26. září. Mezi hlavní cíle EDJ patří upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a zvyšovat mezikulturní porozumění, propagovat jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy a podporovat celoživotní učení se cizím jazykům ve škole i mimo ni. 

11.10.2023

Babí léto přivítalo ve středu 11. října 2023 mladé sportovce v areálu FK Bystřice pod Hostýnem v krajském kole přespolního běhu Zlínského kraje. V téměř letních teplotách běžci a běžkyně obíhali tratě v okolí sportovního areálu za povzbuzování svých spolužáků a kamarádů. Realizační tým si do svých tabulek spolehlivě zapisoval pořadí jednotlivců a technické středisko připravovalo diplomy pro jednotlivé kategorie.Do celorepublikového kola soutěže postupují vítězové jednotlivých kategorií, tentokráte v Žďáru nad Sázavou, které se uskuteční 25. října 2023. Všem družstvům přejeme hodně úspěchů.

3.10.2023

Krásně slunné počasí v úterý 3. října přivítalo na 183 běžců ze základních a středních škol okresu Kroměříž. Na tratích o délkách od 1,5 do 4 km poměřili své síly sportovci a sportovkyně v šesti kategoriích. Postupně startovali a probíhali areálem FK Bystřice pod Hostýnem a na okolních polních cestách.Běžcům a běžkyním naší školy úspěšně zacinkal kov. Zlatou medaili si hrdě odnesly mladší žákyně, které se tímto nominovaly do krajského kola. Pozadu nezůstali ani starší žákyně a žáci, kteří si v soutěži týmů doběhli pro bronzový kov.Děkujeme všem zúčastněným a organizátorům za vydařené sportovní dopoledne a přejeme mnoho naběhaných kilometrů v přírodě.

7.9.2023

  Pondělí 4. září přivítalo školní rok 2023-24.  Je jisté, že nejvíce se těšili budoucí prvňáčci – na novou školu, paní učitelku, kamarády. Letos se k nim připojily také naše nejmladší děti z přípravné třídy, kterou letos otevíráme úplně poprvé. Tito žáčci zasedli do učebny s úplně novým nábytkem, pomůckami i koutkem určeným ke hrám a odpočinku.

29.6.2023

Středeční odpoledne v kinosále Společenského domu Sušil patřilo našim nejstarším. Vždyť jejich devět let základní školní docházky právě končí. Nastal čas se rozloučit. Především s učiteli, s kamarády a spolužáky, s dětstvím. Každé naposled skrývá něco smutku, nostalgie i dojetí, ale možná o to víc naděje, příslibů a očekávání, co všechno přinese nejbližší budoucnost.

27.6.2023

Poslední den výuky si naši žáci 5. ročníku užili v sedlech svých kol. Postupně se ve 4 lekcích seznamovali s teorií i praxí jízdy na kolech v Bystřici pod Hostýnem a jeho blízkém okolí. Žáci si pod vedením odborníků z praxe a ve spolupráci s našimi pedagogy užili zábavné dopoledne a podle ankety se i mnohé nové naučili.Postupně si vyzkoušeli své dovednosti při jízdě terénem  po rovince,  do kopce a následně i techniku sjíždění z kopce dolů. Pomocí aplikací si ověřili své nabyté znalosti v oblasti orientace na křižovatkách a v dopravním značení. Za dohledu strážníků městské policie si projeli frekventované ulice v nejbližším okolí školy a neopomněli prověřit nájezd, průjezd a výjezd z cyklostezek. V neposlední řadě se žáci naučili základy údržby kola – zalepit a nafouknout duši/pneumatiku, zkontrolovat brzdy a další nezbytnosti.

11.6.2023

Je to už pěkná řádka let, co se na naší škole poprvé soutěžilo v mluveném projevu. Tato květnová tradice odkazuje k historickým kořenům největšího svátku athénského řečníka Démosthéna, který měl vadu řeči. Tu však přemohl vůlí a usilovným cvičením. Zajímavostí byla jeho slabina, po celý život nedokázal improvizovat, neuměl mluvit bez přípravy. Soutěže se zúčastnili žáci druhého stupně a jejich výkony byly hodnoceny podle předem stanovených kritérií odbornou porotou stanovenou z řad učitelů. Malí i velcí řečníci předvedli své monology na tématech, která si sami zvolili. Mohli jsme společně nahlédnout do světa moderní gymnastiky a pevných zásad karate, s úsměvem na tvářích jsme prožili napínavé i zábavné cestovatelské zážitky a ponořili jsme se do historie, která mrazila a přiměla nás k zamyšlení. Úspěšní řečníci byli oceněni, dokonce byla předána i speciální cena za mimořádný výkon.Závěrem slovy Démosthéna: „Buď rozhodný a odvážný změnit to, co se změnit dá.“

30.5.2023

    Day 1        Wednesday, 17 May Den 1         středa 17. května 62 children and 4 teachers arrived at the school to start their British adventure. Kids accompanied by their parents, lots of suitcases and bags, final hugs, kisses and goodbye to the families.  We got on the coach and drove to Rozvadov where the guide Honza joined our group. We made our way to Calais via Germany, Belgium and France.

29.5.2023

Kabinet anglického jazyka vyhlašuje soutěž o tablet pro žáky, kteří vycestovali na vzdělávací exkurzi do Londýna. Podmínkou účasti v soutěži je splnění 3 úkolů (viz příloha) a jejich odevzdání v digitální podobě prostřednictvím aplikace OneDrive v termínu do 8.6.2023. Všechny odevzdané práce splňující zadaná kritéria budou zařazeny do slosování o tablet značky Alcatel, které se uskuteční v pondělí 12.6.2023.

16.5.2023

Pomyslnou třešinkou na dortu závěru minulého týdne byl 5. školní ples, jehož hlavním posláním bylo slavnostní zakončení kurzu společenské výchovy a tance žáků 9. ročníku.

15.5.2023

Ani na letošní celosvětový svátek naší planety školáci z Bratrství nezapomněli. Cílem naučně zábavných programů bylo především zamyšlení každého z nás, jak se k přírodě, která nás obklopuje a bez níž nelze žít, chováme, zda jí rozumíme a dokážeme ji vnímat a chránit.  

4.4.2023

Ve spolupráci s Městem Bystřice pod Hostýnem otevíráme od 1. září 2023 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.V přípravné třídě bude maximálně 15 dětí, kde se budou hravou formou připravovat na start školní docházky v prostředí naší školy.Žádost do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení můžete podávat do 15. června 2023.Bližší informace vám podá ředitelka školy na tel.: 573380 782, e-mail: vasalovska@zsbrat.cz

16.3.2023

V minulých měsících žáci postupovali po jednotlivých dílcích čtenářské výzvy a měli možnost poskládat si své vlastní puzzle. Unikli tak na řádky, které propůjčují vstup do jiného světa, života i myšlení.

24.2.2023

Ve středu 22. února naše škola uspořádala okresní kolo Zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určena pro všechny žáky a studenty, kteří se zajímají o přírodu a svět kolem nás. Baví je zeměpis, sledují dění ve světě i kolem sebe. Testové otázky prověřují teoretické geografické znalosti a jejich využití v praxi. Důležitá je také orientace na mapě, dovednost práce s textem a čtení s porozuměním. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, od 6. tříd základních škol až po maturitní ročníky studentů středních škol z oblasti Kroměřížska. Své znalosti a dovednosti si poměřilo celkem 104 studentů ze 12 škol, což svědčí o tom, že tato soutěž neztrácí na popularitě.

31.1.2023

Poslední lednový den se žáci naší školy učili jinak. Osmáci a deváťáci připravovali v jednotlivých předmětech pod vedením pedagogů vědomostní aktivity pro mladší spolužáky 6. a 7. ročníku, kteří utvořili týmy a plnili úkoly na 24 stanovištích v prostorách školy.Na závěr jsme vyhodnotili splněné aktivity a radovali se z pololetního vysvědčení.Pojďte se s námi podívat, jak jsme si dopoledne užili.

18.1.2023

Žáci naší školní družiny dnes odpoledne zhlédli ve Slavkově pod Hostýnem pohádku Tři oříšky pro Popelku. V režii učitelů si děti slavkovské základní školy zahrály hlavní i vedlejší role pohádkových postav. Hlediště naplněné našimi žáky ocenilo mladé slavkovské herce potleskem a medailemi symbolizujícími „Cenu Thálie“.

26.12.2022

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok. Rodičům děkujeme za podporu školy na vánočním jarmarku a finanční příspěvek  9 566,- Kč, který jsme předali klubu rodičů.

8.12.2022

V rámci projektu Erasmus + se žáci třetích a čtvrtých tříd zúčastnili anglicko- českého divadla plného humoru, písniček a samozřejmě angličtiny. Pohádka o putování malého zajíčka, kterého provází touha se proslavit a něco velkého dokázat. Neposlechne otcovu tady, že zajíčci mají chodit po chodníčcích jako lidé, oklame vránu i psy, okrade loupežníky.

5.12.2022

Mikulášské nadílky se ujali žáci devátého ročníku.  Sečetli hříchy i dobré skutky nejmenších dětí ve školce a svých mladších spolužáků. Za písničku či básničku je obdarovali perníčky, které vlastnoručně s láskou upekli. S koledou a valašským pásmem se vydali vykouzlit úsměvy do nedalekého domova pro seniory.

1.12.2022

 Pod ztemnělou noční oblohou převzala vládu první hvězda…

14.11.2022

V měsících říjnu a listopadu se naše škola účastní celostátního testování tělesné zdatnosti žáků. Žáci 3. až 7. ročníku plní 4 testy (sed - leh, skok z místa, člunkový běh, vytrvalostní člunkový běh). Jejich výsledky budou součástí srovnávací studie celé ČR a rovněž tyto výkony budou porovnány s výkony získanými před 30 lety.Tyto výsledky mají rovněž motivovat žáky k sportovním aktivitám ve škole i v osobním životě.

2.11.2022

Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s oběma bystřickými školami pořádá ve středu 16. listopadu 2022 od 14.30 do 17 hodin ve Společenském domě Sušil PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL. Přehlídka je určena pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče.

19.10.2022

Areál FK Bystřice pod Hostýnem v úterý 18. října přivítal žáky a studenty Zlínského kraje v krajském kole přespolního běhu. Dopoledne sportovci obíhali tratě v délkách od 1,5 do 5 km. Vítězové jednotlivých kategorii postupují do celorepublikového kola, které se koná 25. října 2022 ve Ždáru nad Sázavou. Gratulujeme postupujícím a přejeme hodně úspěchů v této běžecké soutěži.Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu této soutěže.

9.10.2022

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhlo v areálu bystřického fotbalového hřiště a jeho okolí okresní kolo v přespolním běhu šestičlenných družstev ze základních a středních škol Kroměřížska. Sluneční paprsky se nenechaly dlouho přemlouvat a na tratě v délkách od 1,5 do 4 km se postupně vydávaly poměřit síly týmy chlapců a dívek v šesti kategoriích. V krosové soutěži se zadařilo hned dvěma domácím týmům mladších a starších dívek, kterým díky postupovému druhému místu budeme fandit v krajském kole této soutěže, a to již 18. října 2022. Všem organizátorům soutěže, fandícímu publiku i soutěžícím děkujeme za hezky podzimně vybarvenou sportovní událost.

3.10.2022

V Evropě se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Jazykovou roznanitost "starého kontinentu" připomíná 26. září Evropský den jazyků - European Day of Languages. 

27.9.2022

V uplynulém týdnu navštívili naši žáci v rámci výuky praktických činností a školní družiny BYSTŘICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ. Pod rukama talentovaných žáků SŠNO vznikal  betlém z lipového dřeva, který bude vystaven na nedalekém Hostýně.

23.9.2022

Přicházející podzim jsme oslavili úklidem kolem naší školy. Tak jako v loňském roce jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko. S žáky 5.B, 6.B, 7.C a 9.C třídy jsme postupně v hodinách pracovních činností uklidili od odpadků nejen okolí školy, ale také přilehlé sídliště, lesopark Zahajené a lokalitu Zábřeh.

18.9.2022

I naše škola byla pozvána k  prezentaci našich projektů v rámci akreditace  Erasmus+ na tento  mezinárodní seminář  “Stepping up foreign language learning and teaching”. 

6.9.2022

Přechod na novou školu je vždy změnou, která v žácích vyvolává obavy. Jaká bude moje nová třída? A jaká bude paní učitelka? Čekají mne nové předměty, tváře i vrstevníci – ke všemu velká škola. K lepší adaptaci na druhý stupeň vedou naše adaptační dny. Žáci se v nich formou příjemných zábavných a zážitkových aktivit seznámí s novými spolužáky a s paní třídní učitelkou.       Naše adaptační dny probíhaly v pondělí a úterý a byly plné různorodých technik. Spolu s naší školní psycholožkou, PhDr. Klárou Janečkovou, se zapojili do aktivit nejprve žáci 6. B. Začali kreativně, tvorbou vizitky pro novou paní třídní učitelku Ing. Jitku Vašinovou. Vizitky členové třídy uplatnili při představování spolužáků. Následovaly pohybové aktivity. Hned následující den se zapojila třída  6. C s paní třídní učitelkou Mgr. Ivou Zapletalovou. Po vzájemném představení se soutěžilo v aktivitě „Semafor“, kdy žáci psali vše, co se v naší škole může, a vše, co se nesmí. Šest skupin pak hodnotilo originalitu, přesnost a preciznost splněného úkolu pomocí modrých a žlutých karet. Následovala tvorba erbu každého žáka, který je odrazem jeho zájmů i schopností. Obě třídy měly společnou aktivitu „Strom přání a obav“. Každá se chopila úkolu po svém. V 6. B nám vyrostl velký strom, doslova obr, zatímco v 6. C jsme měli hned dva menší košaté stromy – jeden na přání, druhý na obavy. Jako včelky v úlu žáci pilně obkreslovali ruce a lepili na pravou stranu svá přání, na levou své obavy. 

25.8.2022

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 hodin uvítáním žáků ve třídách (očekávaný konec do 8.30–9.00 hodin.) Žáci mají v tento den odhlášeny obědy, pokud oběd chcete, je nutno si ho přihlásit. Jídelna bude v provozu od 8.30 do 11.30 hodin. Provoz školní družiny od 6.00 do 14.00 hodin.

25.8.2022

K tomu, aby nám učení šlo pěkně od ruky, je potřeba pořídit si tyto školní potřeby: aktovku

20.6.2022

Páteční dopoledne žáci naší školy slavili Mezinárodní den dětí. Pečlivě připravený program vytvořila žákovská rada.

30.5.2022

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám poděkovat za sponzorské dary na účet Klubu rodičů a za ceny do tomboly, která byla součástí školního plesu. Výtěžek školního plesu bude využit na výstavbu hřiště v prostoru zahrady na 1. stupni.

21.5.2022

Základní vzdělávání se uskutečňuje v základní škole a je určeno pro děti od 6 let. Povinná školní docházka trvá 9 školních roků. Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016. Starší žáci budou zařazeni do ročníku zpravidla podle věku a bude využit individuální přístup pro postupnou integraci do vzdělávání.