Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Adaptační dny pro šesťáky

Přechod na novou školu je vždy změnou, která v žácích vyvolává obavy. Jaká bude moje nová třída? A jaká bude paní učitelka? Čekají mne nové předměty, tváře i vrstevníci – ke všemu velká škola. K lepší adaptaci na druhý stupeň vedou naše adaptační dny. Žáci se v nich formou příjemných zábavných a zážitkových aktivit seznámí s novými spolužáky a s paní třídní učitelkou.  
     Naše adaptační dny probíhaly v pondělí a úterý a byly plné různorodých technik. Spolu s naší školní psycholožkou, PhDr. Klárou Janečkovou, se zapojili do aktivit nejprve žáci 6. B. Začali kreativně, tvorbou vizitky pro novou paní třídní učitelku Ing. Jitku Vašinovou. Vizitky členové třídy uplatnili při představování spolužáků. Následovaly pohybové aktivity. Hned následující den se zapojila třída  
6. C s paní třídní učitelkou Mgr. Ivou Zapletalovou. Po vzájemném představení se soutěžilo v aktivitě „Semafor“, kdy žáci psali vše, co se v naší škole může, a vše, co se nesmí. Šest skupin pak hodnotilo originalitu, přesnost a preciznost splněného úkolu pomocí modrých a žlutých karet. Následovala tvorba erbu každého žáka, který je odrazem jeho zájmů i schopností. Obě třídy měly společnou aktivitu „Strom přání a obav“. Každá se chopila úkolu po svém. V 6. B nám vyrostl velký strom, doslova obr, zatímco v 6. C jsme měli hned dva menší košaté stromy – jeden na přání, druhý na obavy. Jako včelky v úlu žáci pilně obkreslovali ruce a lepili na pravou stranu svá přání, na levou své obavy. 

     Oba dny byly plné smíchu, zážitků a hlavně informací, které jsme si předali. Žáci se učili spolupráci, naslouchat si navzájem, oceňovat sebe i druhé, trénovali paměť i pozornost, odhalili míru svojí kreativity, originality a uměleckých i praktických dovedností. Za všechny žáky - i za sebe - děkuje školní psycholožka třídní učitelkám, paní asistentce Stanislavě Navrátilové a panu Jiřímu Matějčkovi za spolupráci a vydařené dva dny. 

 

 Fotogalerie