Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Ani na letošní celosvětový svátek naší planety školáci z Bratrství nezapomněli. Cílem naučně zábavných programů bylo především zamyšlení každého z nás, jak se k přírodě, která nás obklopuje a bez níž nelze žít, chováme, zda jí rozumíme a dokážeme ji vnímat a chránit.  

Žáci prvního stupně plnili nejrůznější aktivity v rámci výuky ve svých třídách. Jaké například? Tady je malá ochutnávka z 5.A:  
Víte, jak by to vypadalo, kdyby na Zemi nebyly včely a další opylovači? Páťáci se v předchozích dnech nejprve seznámili s fakty o životě hmyzu a včel prostřednictvím stezky s QR kódy v aplikaci Action Bound, pozorovali stavbu těla hmyzu pomocí mikroskopu, na modelech se seznámili s vývojovými fázemi včel i s jejich „kariérním“ postupem v úlu. Na základě informací o rozmnožování rostlin a potravním řetězci vyvozovali rizika plynoucí z možného vyhynutí včel a dalších druhů hmyzu. Výstupem projektu se pak stala výroba hmyzího hotelu, který bude poskytovat útočiště hmyzím obyvatelům školní zahrady. 

Starší žáci naopak vyrazili ven do přírody prověřit po dlouhé zimě nejen svou kondičku, ale také propojit znalosti ze školních lavic s realitou. Šesťáci a sedmáci si na trasách směřujících do jedinečných okolních lokalit zopakovali své znalosti nejen z přírodopisu, ale také zeměpisu, dějepisu či matematiky. Žáci z osmých tříd se mohli podrobněji seznámit s problematikou nakládání s odpady prostřednictvím návštěvy skládky odpadu, sběrného dvora nebo mapováním kontejnerů na tříděný odpad. Rozšířené znalosti o fungování větrné elektrárny na Hostýně se jistě zúročí v hodinách fyziky a chemie, podobně jako podrobné informace získané na exkurzi v rychlovské čističce odpadních vod. Velmi záslužnou práci pak odvedly naše deváté třídy, když se již tradičně pustily do jarního úklidu, tentokrát na frekventovaných turistických trasách z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem a v Ochozech. 

Za pozornost stojí postřehy z 8.A:  

Sedm tisíc kroků nás zavedlo od naší školy až k Čističce odpadních vod v Rychlově. Čekal tu už připraven tým odborníků, kteří svým profesionálním přístupem a odborným výkladem získali naši pozornost a zájem, které vzrůstaly s dalším množstvím informací o komplikovanosti celého čistícího procesu. Hodiny chemie jsou protkány sítí pojmosloví a chemických reakcí, ty se zde převtělily z roviny abstraktních představ do reálné, hmotné podoby. Teď už všichni zcela bezpečně víme, že je do Bystřičky vypouštěna pročištěná voda, ne naopak, což přispívá k udržitelnosti přirozeného koloběhu života v přírodě. Celá exkurze byla završena vědomostními otázkami našich průvodců - odborníků a sladká odměna nás posilnila na dalších sedm tisíc kroků zpět do školní jídelny.