Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Environmentální výchova

Školní eko-motto: 
JEN TEN, KDO PŘÍRODĚ ROZUMÍ, JI DOKÁŽE CHRÁNIT! 
Školní koordinátorka EVVO: Ing. Jitka Vašinová 

Zaměření školy: 
Enviromentální výchova a osvěta (EVVO) patří k významným faktorům formujícím osobnost dítěte. Ve školním vzdělávacím programu je začleněna jako průřezové téma do všech vzdělávacích oblastí. 

Realizace EVVO se děje formou integrace do vyučovacích předmětů, např. zpracováním projektů, péčí o prostředí ve škole a jejím okolí, prostřednictvím exkurzí s ekologickou tematikou, soutěží apod. Environmentální výchova je součástí všech vyučovacích předmětů a teoretické znalosti, které žáci získají, mohou prakticky využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě. 

Škola je členem sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) od roku 2001 do 2020.

 

 

Environmentální výchova na naší škole dlouholetou tradici: 

 • zapojení do Mezinárodního programu Ekoškola – 4krát titul Ekoškola (2009-2017) 

 • Recyklohraní (2009 – 2019) 

 • spolupráce se ZOO Lešná Den biodiverzity, Den primátů, Od pólu kpólu 

 • zapojení do projektu Živá zahrada /od roku 

 • zapojení do projektu Občanského sdružení Přírodních zahrad - certifikace školní zahradyPřírodní zahrada od roku  

 • Spolupráce s Rescue teamem Bystřice pod Hostýnem - úklid Hostýnských vrchů 

 • Projekt Ukliďme Česko (2020- současnost) 

Soutěže 

 • Zlínská CO2 liga (2008, 2009, 2011-2012) 

 • Naše škola bez jedů (Sdružení Arnika), 2008/2009 

 • Poznej a chraň (ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek) 

 • biologická olympiáda, každoročně 

 • přírodovědný klokan, každoročně 

 • ekoolympiáda (2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016. 2020/21)) 

 • Zelené kilometry 

 • Zlatý list (2017) 

 

Exkurze: 

 • Ornitologická stanice v Přerově 

 • JE Dukovany a PVE Dalešice 

 • PVE Dlouhé Stráně a výroba ručního papíru Velké Losiny 

 • Hvězdárna Vsetín 

 • Hostětín – středisko ekologických aktivit 

 • Větrná elektrárna Hostýn (každoročně) 

 • Areál Sušil v BpHtepelná čerpadla 

 • ČOV Rychlov (každoročně) 

 • Skládka komunálního odpadu v Bystřici pod Hostýnem (každoročně) 

 • Sběrný dvůr v Bystřici pod Hostýnem (každoročně) 

Další aktivity: 

 • Besedy (Les a myslivost, Život zvěře v ČR, Bez medu to nejde) 

 • Školní bazárek odložených věcí (2008/2009, 2009/2010) 

 • Ekologická stopa naší školy (2009/2010, 2011-2012) 

 • Celoročně třídění odpadu (papír, plasty), sběr papíru 

 • Výukové programy (ZOO Lešná Zlín, Recyklace hrou, ) 

Školní projekty: 

 • Dílčí projekty – jsou realizovány v jednotlivých předmětech 

 • Projektový den – Den Země (každoročně) 

Ve školní roce 2021-22 nás čekají tyto aktivity: