Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Environmentální výchova

Školní eko-motto: 
JEN TEN, KDO PŘÍRODĚ ROZUMÍ, JI DOKÁŽE CHRÁNIT! 
Školní koordinátorka EVVO: Ing. Jitka Vašinová 

 

Zaměření školy: 
Enviromentální výchova a osvěta (EVVO) patří k významným faktorům formujícím osobnost dítěte. Ve školním vzdělávacím programu je začleněna jako průřezové téma do všech vzdělávacích oblastí. 

Realizace EVVO se děje formou integrace do vyučovacích předmětů, např. zpracováním projektů, péčí o prostředí ve škole a jejím okolí, prostřednictvím exkurzí s ekologickou tematikou, soutěží apod. Environmentální výchova je součástí všech vyučovacích předmětů a teoretické znalosti, které žáci získají, mohou prakticky využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě. 

Naše škola se ekologickými aktivitami zabývá celou řadu let:

·      je členem sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) od roku 2001.

·      v letech 2009-2017 byla aktivně zapojena do Mezinárodního programu Ekoškola  (4krát jsme obhájili a získali titul Ekoškola).  

·      součástí venkovního areálu školy je také certifikovaná Přírodní zahrada

·      dlouhodobě mapujeme živočichy vyskytující se na školní zahradě  - projekt ČSOP Živá zahrada

·      v letech 2009 – 2019 jsme plnili celou řadu úkolů a aktivit v rámci projektu Recyklohraní,

·      od roku 2020 se zapojujeme do celorepublikových aktivit pod názvem Ukliďme Česko. 

·      každoročně se žáci účastní řady exkurzí – k větrné elektrárně na Hostýně, na skládku komunálního odpadu v BpH, do ČOV v Rychlově, do sběrného dvora v BpH atd.