Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Klub rodičů

Klub rodičů při ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice p. Hostýnem z.s.

 

 • Sídlem spolku je: Pod Zábřehem 1100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 • Spolek je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu L, č. vl. 1766 a má přiděleno identifikační číslo 68687851. Právní poměry spolku se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami.

 

Právní postavení spolku

 • Spolek je dobrovolným svazkem členů, kterými jsou především zákonní zástupci (nejčastěji rodiče) žáků plnících povinnou školní docházku v Základní škole Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Bratrství“).
 • Spolek je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Účel spolku a jeho hlavní činnost

 • Účelem spolku je činnost směřující ke koordinaci výchovného působení rodiny, Základní školy Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem a dalších institucí, a účinná podpora ZŠ Bratrství při její činnosti.
 • Hlavní činností spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ Bratrství, organizace kulturních, společenských a sportovních akcí podporujících rozvoj dětí a vytváření prostředí pro spolupráci školy a rodičů. Spolek zejména:
 1. seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ Bratrství a s úlohou rodičů při jejich naplňování,
 2. seznamuje vedení ZŠ Bratrství s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
 3. přispívá ZŠ Bratrství dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
 4. shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic ZŠ Bratrství, zejména na základě dobrovolných příspěvků zákonných zástupců žáků ZŠ Bratrství,
 5. organizuje aktivity pro děti,
 6. zajišťuje ve spolupráci se ZŠ Bratrství různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Předseda zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Bratrství Č. a Sl. Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Ivana Tellingerová

 

Místopředseda  a pokladník zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Bratrství Č. a Sl. Bystřice pod Hostýnem

Ing. Monika Pořízková

 Přiložené soubory


 Navigace