Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

OP JAK Inovace ve vzdělávání IV

 

Projekt OP JAK

ZŠ Bratrství – inovace ve vzdělávání IV

Reg. číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0005683

 

 

Projekt je realizován v období 1.3.2023 – 31.12.2025. Schválená finanční podpora je 3 495 347,- Kč, je plně financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu.

Cílem tohoto projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. K naplnění tohoto cíle jsme zvolili tyto formy podpory:

Ve škole pracuje na 1 úvazek školní speciální pedagog. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Vede předmět speciálně pedagogické péče, pomáhá žákům s podpůrnými opatřeními zvládat výuku, jedná s institucemi v oblasti poradenství a péče o dítě.

Vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy cílem  je podpořit profesní růst pracovníků ve ZŠ i ŠD pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání je zaměřeno především na rozvoj digitálních kompetencí, osobnostně sociální rozvoj a vzdělávání v oborech dle individuálního výběru podle vyučovaných předmětů.

Inovativní vzdělávání žáků - je možné realizovat přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

          projektová výuka (ve škole/mimo školu);

          tandemová výuka;

          vzdělávání s využitím nových technologií;

          zážitková pedagogika;

          propojování formálního a neformálního vzdělávání;

          aktivizující metody

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.Přiložené soubory