Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Pedagogický sbor

Ředitel školy
  Mgr. Jitka Vašalovská

 

Zástupce ředitele
  Mgr. Zuzana Horyanská

 

Učitelé 1. stupeň
PT Mgr. Gabriela Cagašová
1.A Mgr. Lenka Kirner
1.B Mgr. Dana Přesličková
2.A Mgr. Denisa Hlavová
2.B Mgr. Šárka Jašková 
3.A Mgr. Lenka Otáhalová, koordinátor programu Erasmus+
3.B Mgr. Iveta Studená
4.A Mgr. Zora Stanislavová
4.B Mgr. Denisa Hrdličková
5.A Mgr. Zdeněk Hnila
5.B Mgr. Lenka Zapletalová

 

Učitelé 2. stupeň
6.A Mgr. Blanka Battová
6.B Mgr. Pavla Šrámková
6.C Bc. Simona Červinková
7.A Mgr. Miroslava Huňová
7.B Ing. Jitka Vašinová, koordinátor EVVO
7.C Mgr. Iva Zapletalová
8.A Mgr. Zuzana Daňhelová
8.B Mgr. Kamila Sobotová
8.C Mgr. Martina Nezdařilíková
9.A Mgr. Lucie Steindlbergerová
9.B Mgr. Oldřich Herman
9.C Mgr. Martina Pospíšilová

 

Netřídní učitelé
  Mgr. Olga Barotová, výchovná poradkyně
  Bc. Natálie Čačalová
  Mgr. Jana Darebníčková, metodik prevence
  Mgr. Věra Hermanová
  Bc. Petra Lancaster
  Mgr. Martin Lasovský, ICT
  Mgr. Jasna Mikešková
  Mgr. Jitka Navrátilová
  Mgr. Jiří Šrámek
  Mgr. Lenka Solařová
 

RNDr. Dana Trefílková

  Mgr. Veronika Zicháčková – MD

 

Školní družina
  Ivana Hrdličková, vedoucí vychovatelka školní družiny
  Dagmar Božovská
  Iva Čechová
  Jana Steindlbergerová

 

Asistentka pedagoga
  Jekatěrina Blažková
  Erika Daňková
  Michaela Hošťálková
  Karolína Mikešková
  Stanislava Navrátilová
 

Karla Slouková

  Stanislava Šubrtová
  Lenka Špalková
  Lenka Žákovská

 

Kontakt na všechny členy pedagogického sboru je ve tvaru příjmení@zsbrat.cz (bez diakritiky)