Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Pedagogický sbor

Ředitel školy
  Mgr. Jitka Vašalovská

 

Zástupce ředitele
  Mgr. Zuzana Horyanská, ICT

 

Učitelé 1. stupeň
1.A Mgr. Denisa Hlavová
1.B Mgr. Šárka Jašková 
2.A Mgr. Lenka Otáhalová, koordinátor programu Erasmus+
2.B Mgr. Iveta Studená
3.A Mgr. Lenka Kirner
3.B Mgr. Dana Vrbecká
4.A Mgr. Zdeněk Hnila
4.B Mgr. Lenka Zapletalová
5.A Mgr. Zora Stanislavová
5.B Mgr. Denisa Hrdličková

 

Učitelé 2. stupeň
6.A Mgr. Miroslava Huňová
6.B Ing. Jitka Vašinová, koordinátor EVVO
6.C Mgr. Iva Zapletalová
7.A Mgr. Zuzana Daňhelová
7.B Mgr. Kamila Sobotová
7.C Mgr. Martina Nezdařilíková
8.A Mgr. Lucie Steindlbergerová
8.B Mgr. Oldřich Herman
8.C Mgr. Martina Pospíšilová
9.A Mgr. Jasna Mikešková
9.B Mgr. Blanka Battová
9.C Bc. Simona Červinková
9.D  Mgr. Pavla Oslzlová

 

Netřídní učitelé
  Mgr. Olga Barotová, výchovná poradkyně
  Mgr. Jana Darebníčková
  Gabriela Cagašová
  Mgr. Věra Hermanová
  Mgr. Zdeněk Krajcar
  Bc. Petra Lancaster
  Bc. Martin Lasovský
  Mgr. Jitka Navrátilová
  Mgr. Jiří Šrámek
  Mgr. Lenka Solařová
  RNDr. Dana Trefílková, metodička školní prevence
  Mgr. Veronika Zicháčková – MD

 

Školní družina
  Ivana Hrdličková, vedoucí vychovatelka školní družiny
  Dagmar Božovská
  Iva Čechová
  Jana Steindlbergerová

 

Asistentka pedagoga
  Jekatěrina Blažková
  Erika Daňková
  Michaela Hošťálková
  Lucie Krumpolcová
  Stanislava Navrátilová
 

Karla Slouková

  Stanislava Šubrtová
  Lenka Špalková
  Mgr. Kateřina Nečacká

 

Kontakt na všechny členy pedagogického sboru je ve tvaru příjmení@zsbrat.cz (bez diakritiky)