Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Podpora rozvoje digitálních kompetencí

Podpora rozvoje digitálních kompetencí na ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017028

 

Cílem projektu je pořízení 6 sad tabletů tvořících samostatné celky 6 mobilních počítačových učeben v ZŠ Bratrství, a to konkrétně 66 tabletů včetně transportního a nabíjecího příslušenství, dále wi-fi zařízení, Apple TV a obaly na pořízení vybavení, které budou primárně umístěny v učebnách přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) a cizích jazyků (anglický jazyk na I. a na II. stupni).

Projekt řeší problém spočívající v nedostatečné kapacitě dostupné mobilní digitální technologie tabletů použitelných pro souběžný rozvoj digitálních a oborových kompetencí využitím disponibilního a proměnného množství zařízení pro žáky v jednotlivých učebnách školy.

Využití tabletů při výuce v naukových předmět a jazycích vede k souběžnému rozvoji digitálních a oborových kompetencí. Výuka se tak přibližuje reálným podmínkám praxe, rozvíjí dovednosti využití technologií, které se stávají prostředkem a nástrojem k dosažení cíle v komplexu více dovedností. Použití mobilní digitální technologie dále efektivizuje výuku a rozšíří možnosti použití metod aktivního a problémového učení a poslouží diferenciaci výuky žáků na úrovni individuální zóny nebližšího osobního rozvoje.

Důsledkem naplnění cíle projektu dojde ke zkvalitnění výuky (hlavní výsledek) na ZŠ Bratrství, neboť díky realizaci projektu vznikne technologicky moderní prostředí s potenciálem integrace informačních a digitálních technologií společně s moderními didaktickými metodami. Žáci a učitelé budou disponovat multimediálním vybavením, jež je součástí dnešní doby a postupně se stává taktéž nezbytnou součástí výuky. Škola využitím těchto technologií chce zajistit žákům kvalitnější a komplexnější vzdělání, které díky práci s technologií tabletů rozvíjí současně více dovedností a kompetencí. Dané vybavení nabídne pro pedagogy rozšířené možnosti způsobů a metod výuky při výuce odborných předmětů, které povedou k aktivnějšímu zapojení žáků do výuky, a tím i zvýšení jejich zájmu o tyto odborné předměty.

Projekt přispěje ke zvýšení kvality výuky, což následně povede k lepší úrovni vzdělání na škole. Lze konstatovat, že předkládaný záměr povede ke zvýšení dovedností a kompetencí žáků školy. Díky tomu budou lépe připraveni na další studium na středních školách či odborných učilištích a umožní jim to se také lépe rozhodnout v dalším zaměření studia.

 

logo_eu_mmrcr.png (PNG 1374x354px )Přiložené soubory