Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Představení školy

Vize naší školy

Využíváním aktuálních poznatků a nových metod usilujeme o zlepšování vzdělávání. Rozvíjíme talentové předpoklady a silné stránky žáků, aby v budoucím životě našli co nejlepší uplatnění. Změny vnímáme jako podněty k neustálému rozvoji a k posilování důležité schopnosti se přizpůsobovat. Ekologické principy a trvalá udržitelnost jsou pro nás výzvou, jak ještě lépe hospodařit. ZŠ Bratrství působí v oblasti Podhostýnska a je otevřená všem žákům regionu.

 

den_otevren_ych_dver_i_15_1024x678.jpg (JPG 1024x678px )

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola porozumění

Zdůrazňuje zvýšený podíl aktivního zapojení žáků při učení a aplikaci činnostních metod při získávání poznatků. Zvýrazňuje cestu a zdroje k získávání poznatků objevováním a řešením problémů. Klade zvýšené nároky na způsob myšlení a uchování znalostí s porozuměním a s aplikací (na rozdíl od pouhého zapamatování). Rozvíjí spolupráci, na níž stojí úspěch výsledku jako celku a posiluje úlohu individuální zodpovědnosti.

 

Zaměření školy

 • rozšířená výuka cizích jazyků – výuka metodou CLIL od prvního ročníku šk. roku 2018/19, výuka anglického jazyka je zařazena pro všechny žáky od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy (volitelně německý jazyk a ruský jazyk), volitelné semináře konverzace v anglickém jazyce od 6. ročníku, kroužky s přípravou ke zkouškám certifikovaných znalostí anglického jazyka od 4. ročníku
 • environmentální a ekologická výchova
 • rozšířená nabídka sportovních aktivit, cykloturistické kurzy od 6. ročníku, lyžařské a snowboardové kurzy v 7., 8. i 9. ročníku
 • osobnostní a sociální výchova, rozvoj osobní zodpovědnosti ve vztahu k podpoře vlastního zdraví, pohybu a bezpečnosti
 • péče o talentované žáky

 

Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence)

 • zkvalitňuje klima školy a pomáhá zlepšovat poradenskou práci a péči o žáky
 • pomáhá žákům při řešení osobních potíží
 • pomáhá žákům při řešení vzdělávacích potíží
 • pomáhá žákům při řešení vztahových potíží
 • pomáhá žákům při řešení výchovných potíží
 •  zlepšuje fungování žáků ve škole
 • usnadňuje a zlepšuje komunikaci mezi rodiči a pedagogy, rodiči a žáky, žáky a pedagogy

 

 

 Navigace