Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

Kontakt: 775 580 781

Provozní doba:  6 - 7.25 hodin, 11.25 - 16 hodin

 

Vychovatelky školní družiny

Ivana Hrdličková - vedoucí vychovatelka školní družiny
Iva Čechová
Jana Steidlbergerová
Dagmar Božovská

 

Činnosti v ŠD

Jsou to činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání. Jsou to například výlety, exkurze, akce SVČ, vystoupení.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pohybu venku, při ranní či koncové družině.
Odpočinkové činnosti jsou chápány nejen ve smyslu klidových činností /poslechové činnosti, klid po obědě, individuální hry/, ale i jako aktivní odpočinek /rekreační činnosti/, který má kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování např. závodivé hry při pobytu venku či tělocvičně.
Příprava na vyučování nespočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale jsou do ní zahrnuty i didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž se upevňují a rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.Přiložené soubory


 Navigace