Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Šablony III.

 

Projekt EU OPVVV

ZŠ Bratrství – inovace ve vzdělávání III

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019243

 

Projekt je realizován v období 1.3.2021 – 28.2.2023. Schválená finanční podpora je 902132,- Kč, je plně financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu.

Cílem tohoto projektu je především zkvalitňování vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů. K naplnění tohoto cíle jsme zvolili tyto formy podpory:

Ve škole pracuje na 0,5 úvazku školní speciální pedagog, který vede předmět speciálně pedagogické péče, pomáhá žákům s podpůrnými opatřeními zvládat výuku, jedná s institucemi v oblasti poradenství a péče o dítě.

Žáci, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem, se mohou připravovat na výuku v kroužku doučování z matematiky a anglického jazyka.

Učitelé využívají k svému profesnímu rozvoji šablony podporující sdílení zkušeností, jako je tandemová výuka

Z tohoto projektu budeme také financovat 3 projektové dny ve škole.