Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

PhDr. Klára Janečková – školní psycholog

Kontakt: tel. 774 927 107

 

Pracovní doba:

pondělí    7.30-13.30 hodin
úterý         7.30-13.30 hodin
středa       7.30-13.30 hodin (každá sudá středa v měsíci)

 

Konzultace se žáky a rodiči možné i mimo uvedené časy, dle osobní domluvy.

 

Práce se třídami: v rámci třídnických hodin a seminářů - od 13.30 do 14.30 hodin (Pondělí, úterý, sudé středy)

 

Poradenská linka pro pedagogy: 841 220 220, 777 711 439, pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin

 

Školní psycholog provádí:

 • poradenství žákům v osobních problémech a žákům s výukovými a výchovnými obtížemi
 • pomoc při nácviku studijních dovedností žákům – techniky a hygiena učení
 • pomoc při nácviku zvládání zátěžových situací (sebeovládání, usměrňování vlastní impulzivity
  a agrese, odolávání nátlaku, provokacím)
 • krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky i zákonné zástupce
 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání
 • poskytování individuálních konzultací zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků
  diagnostiku sociálního klimatu v třídních kolektivech
 • preventivní programy pro třídy za účelem navázání a upevnění pozitivních vztahů a zvládání asertivního jednání
 • nápravu narušených vztahů v třídním kolektivu
 • realizaci anket a dotazníků ve škole
 • realizaci besed a přednášek pro žáky
 • poradenství rodičům při vyhledávání kontaktu na externího dětského psychologa a logopeda

 Navigace