Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Škola porozumění

Hledat na webu

Výzva 2020

eu_flag_co_funded.jpg (JPG 1964x562px )

 

Erasmus+ – Výzva 2020, Teach with me / Uč se mnou.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšit kompetence učitelů k využívání metody CLIL ve výuce nejazykových předmětů, motivovat žáky k výuce cizího jazyka a ukázat jim cestu využití různých metod k získávání nových dovedností a kompetencí. Jednotliví členové projektového týmu si budou vzájemně prospěšní, jako hlavní výslednou činnost tohoto programu je využití a realizace tandemové výuky CLILu v nejazykových předmětech. Další přidanou hodnotou je posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky (různých vzdělávací oborů) uvnitř školy, nutná spolupráce učitelů AJ a učitelů odborných předmětů či prvního stupně. 

Chtěli bychom také rozšířit povědomí rodičů a veřejnosti, že děti jsou již v raném věku schopny osvojit si přirozenou cestou cizí jazyk (každodenní setkání se s ním, využití v běžných situacích ve třídě či mimoškolních aktivitách, classroom language apod.). 

V rámci projektu se uskuteční jeden týdenní pobyt účastníka za účelem stínování (job shadowing), deset mobilit účastníků na jazykových a metodických kurzech a dva výukové pobyty účastníků, kteří budou učit na školách v zahraničí, kde budou získávat zpětnou vazbu ke své výuce. Mobility se uskuteční v zahraničí – anglicky mluvících zemích.

Projekt trvá po dobu 1. 12. 2020 na období 24 měsíců (do 30. 11. 2022). Maximální výše grantu činí 35 668 EUR.

Financování projektu je ze 100 % zajištěno prostředky EU, přičemž 80 % podpory jsme již obdrželi, zbývajících 20 % bude poukázáno škole po doložení závěrečné zprávy projektu v prosinci 2022.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie